LEGO Pirates

LEGO Pirates - Följ kapten Rödskägg och piraternaI slutet av 80-talet lanserar LEGO en helt ny serie byggsatser som får namnet LEGO Pirates. Temat utspelade sig under 1700-talet då karibiska pirater slogs mot soldater från kolonialmakterna. I samband med den nya serien släpps också boken ”Den gyllene medaljongen” som innehåller fakta om de olika figurerna.

LEGO Pirates-modellerna blir de första att inkludera vapen som sablar och kanoner. Det är dessutom första gången man förser LEGO-figurerna med andra ansiktsuttryck, många av piraterna såg arga ut och en del hade lapp för ögat.

I nästan 10 års tid släpps det nya byggsatser varje år vilket påvisar att pirat-temat var ett lyckat koncept. Under åren gjordes dock en rad ändringar, 1992 ersattes soldaterna med vakter och klädfärgen byttes från röd till blå. 1994 fick piraterna en egen ö som delades med infödingar.

Franska och brittiska soldater ersätts av spanska soldater

1996 skedde en radikal förändring i LEGO Pirates, de tidigare soldaterna från Frankrike och England ersattes nu av spanska soldater. Det släpptes endast ett fåtal byggsatser och pirattemat började dala i försäljningen. Det hela tog sitt slut under 1997 då tillverkningen upphörde helt.

Först 12 år senare återupptogs produktionen och det släpptes 8 nya byggsatser. I början av 2010 lanserades det största och mest detaljerade skeppet i seriens historia – Imperial Flagship. Byggsatsen hade över 1600 delar och mätte 75 cm på längden.

Skeppet var så stort att man fick dela upp det i 2 sektioner för att kunna komma åt insidan. Det var bestyckat med 4 kanoner som kunde användas åt båda håll eller placeras på samma sida. Byggsatsen inkludera också en del nya figurer, däribland kapten Rödskäggs dotter.

2015 var det åter dags för en uppgradering, det lanserades ytterligare 6 modeller och figurerna var än mer detaljerade. Piratflaggan var dock fortfarande densamma. LEGO Pirates är fortfarande ett populärt tema hos många LEGO-entusiaster.